<Haluatko säästää tulevien remonttien suunnittelu- ja selvittelykuluissa?

 

LVI-Sasto on toiminut vuodesta 1960 lähtien, yrityksellä on ollut pitkäjänteisyyttä arkistoida kaikki suunnittelemansa kohteet jatkoa varten. Tarjoamme suunnitelmien sisältämän tiedon kiinteistön, eli varsinaisesti tietoa tarvitsevan tahon käyttöön myös.

 

Miksi alkuperäiset suunnitelmat ovat tärkeitä?

Saneerauksien, tilamuutosten, tasapainotusten ja erilaisten ongelmien selvittelyjen suunnittelu- ja selvitystöiden yhteydessä olemme huomanneet, että kaikki alkuperäinen LVI-suunnitelma-aineisto on äärettömän hyödyllistä ja maksaa itsensä takaisin kun arvailuja jää vähemmälle ja selvitystöitä jää vähemmälle. Vaikka kiinteistössä olisi tehty jo laajakin linjasaneeraus, jää usein alkuperäisiäkin LVI-järjestelmiä käyttöön, kuten esimerkiksi ilmanvaihto ja lämpöjohdot. Lisäksi on hyvä tietää, mitä mahdollisia putkituksia rakenteissa kulkee remontin jälkeenkin.

 

Missä säästän?

Varsinaisesti alkuperäisten suunnitelmien olemassaololla säästää tulevien remonttien, tilamuutostöiden, lämpöjohtoverkoston tasapainotuksen, erilaisten ongelmien selvittelyssä tai erilaisten perusparannustöiden yhteydessä kun suunnitteluun tai konsultointiin on olemassa tietoa, kuinka LVI-järjestelmät on toteutettu kiinteistössä. Silloin vähemmälle jää paikanpäällä tehtävät inventointityöt suunnittelun ja konsultoinnin yhteydessä. Kun suunnittelun tai selvitystyön tukena on ollut käytössä kiinteistön puolesta hyvin dokumentoidut suunnitelmat, niin vähemmälle arvailulle perustunut suunnitelma myös vähentää urakan aikaisia lisälaskuja, mutta myös parantaa urakan sujuvuutta kiinteistön kannaltakin.

 

Mitä se makaa?

Arkistointimaksu muodostuu suunnitelman iän ja kohteen laajuuden perusteella, eli suunnitelmien määrään ja kauanko niitä on arkistoitu.
Kysy rohkeasti, löytyisikö kiinteistönne LVI-suunnitelmat arkistostamme. P. 020 761 4990 / Anne Vanhapiha arkiston hoitaja.

 

Alkuperäiset suunnitelmat maksavat nopeasti itsensä takaisin eri selvitystöiden yhteydessä.

 

Paperiversio vai sähköinen tiedosto?

Paperiversiona suunnitelmia on luonteva käsitellä ja lukea, se kestää myös aikaa hyvin. Sähköinen tiedosto puolestaan tukee ja helpottaa sähköisessä maailmassa toimimista. Sähköisessä muodossa suunnitelmat eivät vie tilaa ja ovat helposti käytettävissä eri tilanteiden yhteydessä, kuten tarjouspyyntöjen liitteinä, kiinteistönhuollolle ja remonttien suunnittelua varten.

 

Soita ja kysy, siten asiat lähtevät selviämään.