KONSULTOINTI

Hankkeiden eteenpäin viemiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi

LVI-Sasto tarjoaa asiantuntevaa LVIAJS-konsultointia, joka auttaa löytämään uusia näkökulmia, pääsemään eteenpäin hankkeessa ja ratkaisemaan pulmatilanteita kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa.
Kokenut ammattilainen osaa hahmottaa taloteknisten järjestelmien kokonaisuuden, jolloin on helpompi löytää ongelman ydin ja siihen sopiva ratkaisu.

TILA- JA KÄYTTÖTAPAMUUTOKSET

Tilamuutosten yhteydessä on hyvä tarkastella nykytilannetta ja tulevaa muutossuunnitelmaa koko kiinteistön LVIA-järjestelmä huomioiden. LVI-Saston avulla kokonaisuus pysyy hallinnassa myös kiinteistön muuttuessa.

ENERGIATALOUDELLISET SELVITYKSET

Energiataloudellisissa selvityksissä kartoitamme, miten LVI-järjestelmä toimii ja mitä parannettavaa siinä olisi energiansäästön kannalta. Laajemmat tarkastelut tehdään aina tapauskohtaisesti elinkaaritarkasteluna.

BUDJETOINTI JA KUSTANNUSTEN TARKASTELU

Ennen hankintapäätöksiä on hyvä tarkastella hanketta sekä laaja-alaisesti että yksittäisten hankintojen kannalta. Investointien kustannusvertailut, elinkaaritarkastelut, laitevertailut, järjestelmävertailut ja joissakin tapauksissa olosuhde- ja energiasimuloinnit voivat auttaa löytämään oikeat ratkaisut hankkeeseen.

Investointikustannuslaskennassa saadaan tietoa budjetointia ja rahoitusta varten tai tarkistetaan budjetin pitäminen. Se auttaa selventämään tavoitteita ja järjestelmien laajuuksia myös kustannusvertailujen kautta.

Elinkaarikustannuslaskelmien avulla voidaan puntaroida, mitkä ovat järkevimpiä investointeja pitkällä tähtäimellä. Samalla saadaan tärkeää tietoa kiinteistön tulevien käyttökustannusten budjetointia varten.

SELVITYSTYÖT LVI-TEKNIIKKAAN JA RAKENNUSAUTOMAATIOON

Suunnittelijoidemme ammattitaito hahmottaa kokonaisuuksia on huomattava etu laajoissa selvityksissä, joita teemme kiinteistöjen LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaan.

Selvityksessä tutustumme perusteellisesti kohteen piirustuksiin ja vallitsevaan tilanteeseen. Käymme läpi laitteiden toiminnat ja ja suoritamme tarvittavia mittauksia kohteessa kokonaisuuden toiminnan selvittämiseksi. Kokonaiskuvan ansiosta päästään kiinni ongelman juureen — sen sijaan, että vain paikkailtaisiin puutteita sieltä täältä. LVIA-tarkastuksista laadimme aina raportin, josta ilmenee mitä havaintoja selvitystyö toi esille, mitä niille tehtiin ja mahdollisesti mitä korjauksia tekniikka vaatii.
Raportti sisältää myös kustannusarviot suositelluille toimenpiteille.

LVIA – TOIMINTATARKASTUS JA TOIMINTAKOKEET

Toimintakokeet ja LVI-järjestelmien toimintatarkastus on paikallaan, kun halutaan varmistaa prosessien toimivuus suunnitellulla tavalla ja optimoida energiankulutus. Toimintakoe on syytä pitää etenkin silloin, kun järjestelmään on tehty vuosien mittaan muutoksia eikä kokonaisuus ole välttämättä enää hallinnassa.
Toimintakokeet ja toimintatarkastus antavat kattavan näkemyksen kiinteistön talotekniikasta sekä kokonaisuutena, että tiloittain tarkasteltuna.

TOIMIVUUDEN ARVIOINTI JA SEURANTA

Taloteknisten järjestelmien peruslähtökohta on suunnitellun periaatteen toteutuminen ja automaatiojärjestelmien oikeiden asetusarvojen löytäminen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa järjestelmän arviointi ja seuranta auttavat optimoimaan LVI-järjestelmää toimimaan mahdollisimman laadukkaasti ihmisten kokemaa sisäilmastoa, tiloja ja energiatehokkuutta palvellen.

 

KUNTOARVIO TALOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN OSALTA

Kuntoarvio on osa vastuullista ja suunnitelmallista kiinteistön ylläpitoa.
LVI-Saston tekemä perusteellinen kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistöstä, sen järjestelmistä, jäljellä olevasta käyttöiästä ja remonttien tarpeesta. Kiinteistön omistajat saavat arvokasta tietoa tulevien remonttien ajoitukseen ja budjettien laatimiseen sekä arviota remontin vaikutuksesta kiinteistössä työskenteleviin tai asuviin ihmisiin.

Tarkastelemme kohdetta aina suunnittelunäkökohdista lähtien ja kokonaisuutena. Tutustumme kohteeseen ja sen piirustuksiin huolellisesti saadaksemme mahdollisimman kattavan kuvan kohteesta. Sen lisäksi, että toteamme laitteiden jäljellä olevan käyttöiän, tarkastelemme myös, toimiiko kokonaisuus tarkoituksenmukaisella tavalla.Kokonaisuuden kautta tarkastelun on todettu toimivan kohteen ja tilaajan parhaaksi. Sen pohjalta on mahdollista laatia perusteellinen kuntoarvio ja luettelo tarvittavista korjauksista. Mitä paremmin järjestelmää on tarkasteltu kokonaisuutena, sitä luotettavamman kokonaiskuvan kuntoarvio antaa.

ELINKAARIKONSULTOINTI

Teemme elinkaarisuunnittelua kaikille rakennustyypeille.

Elinkaarikonsultoinnin ja -suunnittelun ratkaisut tulee optimoida kokonaisuutena huomioon ottaen olosuhteet, energiatehokkuus, elinkaarikustannukset ja hiilivaikutukset.

Elinkaarisuunnitteluun kuuluu aina dynaaminen energiasimulointi ja eri rakennusosien vertailut.
Laskennassa huomioidaan myös hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset.
Elinkaarisuunnittelulla luodaan tavoitteet energiankulutukseen ja ympäristökuormitukselle.

Perusratkaisuja tutkitaan ja muodostetaan tavoitteet rakenteille ja teknisille järjestelmille.
Elinkaarisuunnittelu on kattava ja perusteellinen tapa suunnittelun ohjaustyökaluna.

Elinkaarisuunnittelun osa-alueita ovat
• Tavoite-energiankulutuslaskelma
• Olosuhdetarkastelut
• E-lukulaskelma
• Elinkaarikustannuslaskelmat ja mahdolliset vertailuvaihtoehdot
• Uusiutuvan energian kannattavuuden ja toteutettavuuden arviointi
• Hiilijalanjälkilaskelma
• Hiilikädenjälkilaskelma
• Kysynnänjousto

Elinkaarikonsultointi voidaan tehdä kokonaan ELINK2018 tehtäväluettelon mukaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN TARKASTUKSET

LVI-Sasto tarkastaa ja auditoi talotekniikan suunnitelmat.
Ulkopuolinen tarkastus voidaan tehdä myös poikkeukksellisten vaativaan kohteeseen.

PTS LVIAJS-JÄRJESTELMIEN OSALTA

Pitkän tähtäimen suunnitelmassa kartoitetaan kohteen LVIA-järjestelmä ja arvotetaan sille olemassa oleva käyttöikä järjestelmäkokonaisuuksittain. Kuntokartoituksen lisäksi PTS:ssä on aina mukana tulevaisuuden suunnittelu eli mietimme myös eri osa-alueiden järkevät toimenpide-aikataulut kustannusarvioineen. Suunnitelman pohjaksi tutustumme aina kohteeseen ja sen piirustuksiin huolella sekä määrittelemme tarvittavat lisäselvitykset, kuten kuntotutkimukset tai vesianalyysit. Tarvittaessa kauttamme onnistuu myös sähkö- ja rakennustekninen PTS, jolloin saadaan kiinteistön koko teknisen järjestelmän tulevaisuuden toimintasuunnitelma.

VALVONTA

LVI-Sasto toimii hankkeen taloteknisenä valvojana kaiken tyyppisissä kohteissa.
Valvontaa tehdään aina työmaavalvonnasta toiminta- ja käyttöönottotarkastuksiin sekä käytön aikaisiin toimintatarkastuksiin.

Mikä kysymys onkaan kiinteistön taloteknisiin järjestelmiin liittyen, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

YHTEYSTIEDOT >

 

Yhteistyön alkuun pääset soittamalla p. 020 761 4990