PALVELUT

LVI-SUUNNITTELU

LVI-Sastolla on vankka ja laaja-alainen kokemus erilaisten kohteiden LVI-suunnittelusta. Toimivan talotekniikan lähtökohtana on aina hyvin mietitty järjestelmäratkaisu, mitoitetut ja tasapainotetut LVI-tekniset verkostot. Mietimme vaihtoehdot ja esitämme jokaiseen kohteeseen parhaan mahdollisen ratkaisun, joka on hiottu yhteistyössä asiakkaan ja muiden suunnittelijoiden kanssa kohteen lähtötiedot, vaatimustasot ja tavoitteet huomioiden.

Suunnitelmien ja päätöksien tueksi tarjoamme erilaisia ja eri laajuisia selvityksiä, simulointeja ja laskelmia. Niillä voidaan tarvittaessa varmentaa suunnitteluratkaisuja esimerkiksi olosuhteiden, energiankulutuksen tai kustannusten kannalta.

Kauttamme myös sähkösuunnittelu.

KONSULTOINTI

LVI-Sasto tarjoaa asiantuntevaa LVIA-konsultointia, joka auttaa löytämään uusia näkökulmia, pääsemään eteenpäin hankkeessa ja ratkaisemaan pulmatilanteita kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kokenut ammattilainen osaa hahmottaa taloteknisten järjestelmien kokonaisuuden, jolloin on helpompi löytää ongelman ydin ja siihen sopiva ratkaisu.

VALVONTA

LVI-Sasto toimii hankkeen taloteknisenä valvojana kaiken tyyppisissä kohteissa.
Valvontaa tehdään aina työmaavalvonnasta toiminta- ja käyttöönottotarkastuksiin sekä käytön aikaisiin toimintatarkastuksiin.

KOLMANNEN OSAPUOLEN TARKASTUKSET

LVI-Sasto tarkastaa suunnitelmat ja toimii poikkeuksellisten vaativien kohteiden ulkopuolisena tarkastajana.

ELINKAARISUUNNITTELU

Teemme kattavaa elinkaarisuunnittelua kaikille rakennustyypeille.
Elinkaarisuunnitteluun kuuluu aina dynaaminen energiasimulointi ja eri rakennusosien vertailut.

Laskennassa huomioidaan myös hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset.
Elinkaarisuunnittelulla luodaan tavoitteet energiankulutukseen ja ympäristökuormitukselle.

Perusratkaisuja tutkitaan ja muodostetaan tavoitteet rakenteille ja teknisille järjestelmille.
Elinkaarisuunnittelu on kattava ja perusteellinen tapa suunnittelun ohjaustyökaluna.

Mikä kysymys onkaan kiinteistön taloteknisiin järjestelmiin liittyen, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

YHTEYSTIEDOT >

LUE LISÄÄ PALVELUISTAMME

SUUNTALINJAT LVI-SUUNNITTELUUN

Hankesuunnitelma — LVIA-osuus

Hyvä hankesuunnitelma on uudis- ja peruskorjaushankkeiden selkäranka. Hankesuunnitelmavaiheessa määrittelemme tilaajalle suuntalinjat ja tavoitteet varsinaisen suunnittelun lähtökohdaksi sekä suuntaa-antavan budjetin.

Kuntoarviot LVIA-järjestelmien osalta

Kuntoarvio on osa vastuullista ja suunnitelmallista kiinteistön ylläpitoa. LVI-Saston tekemä perusteellinen kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistöstä, sen järjestelmistä, jäljellä olevasta käyttöiästä ja remonttien tarpeesta. Kiinteistön omistajat saavat arvokasta tietoa tulevien remonttien ajoitukseen ja budjettien laatimiseen sekä arviota remontin vaikutuksesta kiinteistössä työskenteleviin ja asuviin ihmisiin.

Kustannusten hallinnan suunnittelupalvelut

Ennen hankintapäätöksiä on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan hanketta sekä laaja-alaisesti että yksittäisten hankintojen kannalta. LVI-Saston ammattilaisten tekemät investointien kustannusvertailut, elinkaaritarkastelut, laitevertailut, järjestelmävertailut ja joissakin tapauksissa olosuhde- ja energiasimuloinnit voivat auttaa löytämään oikeat ratkaisut hankkeen päätöksenteolle hankesuunnitelmavaiheessa.

Investointikustannuslaskennassa saadaan LVIA:n osalta tietoa budjetointia ja rahoitusta varten tai tarkistetaan budjetin pitäminen. Se auttaa selventämään tavoitteita ja järjestelmien laajuuksia myös kustannusvertailujen kautta.

Elinkaarikustannuslaskelmien avulla voidaan puntaroida, mitkä ovat järkevimpiä investointeja pitkällä tähtäimellä. Samalla saadaan tärkeää tietoa kiinteistön tulevien käyttökustannusten budjetointia varten.

Linjasaneerauksen hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on linjasaneerauksen tärkeä ensimmäinen vaihe, jossa selvitetään korjaustyön sisältö ja laajuus sekä mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut. Hankesuunnittelussa määritetään paitsi tilaajan tarpeet, myös toteutukselle mahdollisesti asetettavat kustannus- ja aikatauluraamit. LVI-Saston ammattilaiset selvittävät, mitä asioita kyseisen kiinteistön osalta on erityisesti otettava huomioon, ja otamme jo alustavasti kantaa siihen, kuinka eri menetelmät soveltuisivat kyseiseen kiinteistöön.

Hankesuunnittelmavaihe myös antaa taloyhtiölle hyvää aikaa valmistella asukkaita tulevaan remonttiin.

SUUNNITTELUVAIHE

Projektiyhteistyö

LVI-Sasto on tottunut toteuttamaan laajoja ja vaativia projekteja yhteistyössä monien erilaisten toimijoiden kanssa ja varmistamaan omalta osaltaan hankkeen sujuvan etenemisen.

LVI-järjestelmien suunnittelu

Toimivan talotekniikan lähtökohtana on aina hyvin mietitty järjestelmäratkaisu, mitoitetut ja tasapainotetut LVI-tekniset verkostot. LVI-Sastolla on vankka ja laaja-alainen kokemus erilaisten kohteiden LVI-suunnittelusta. Päätöksien tueksi tarjoamme lisäpalveluina erilaisia selvityksiä, simulointeja ja laskelmia tarvittavassa laajuudessa.

RAU-järjestelmien suunnittelu

RAU-järjestelmän suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, että RAU- ja LVI-järjestelmien toiminta liittyy olennaisesti yhteen. Kun RAU-suunnittelun tekee LVI-suunnittelusta vastaava toimija, rakennusautomaatio toimii varmimmin LVI-järjestelmän vaatimalla tavalla. LVI-Sasto pyrkii RAU-suunnitellussaan aina mahdollisimman selkeisiin suunnitelmiin.

Jäähdytys- ja kylmäjärjestelmien suunnittelu

Teemme kaikenlaisten jäähdytysjärjestelmien suunnittelua, jäähdytysyksiköiden uusimissuunnitelmia ja jäähdytystarpeen laskentaa. Jäähdytystarpeen laskenta suoritetaan aina dynaamista simulointiohjelmaa käyttäen, jolloin voimme hyvin ennakoida saavutettavia olosuhteita ja hakea kohteeseen parasta järjestelmäratkaisua.

Erityisjärjestelmien suunnittelu

LVI-Sastolta löytyy myös erityisjärjestelmien suunnitteluosaamista, jota tarvitaan esimerkiksi pölynpoisto-, teollisuuskaasu-, sairaalakaasu-, paineilma-, höyry-, vakuumi-, sulanapito-, kastelu- ja purunpoistojärjestelmien suunnittelussa.

Tietomallinnus

Kaikkien suunnittelijoiden yhteistyöllä rakentunut IFC-tietomalli tehdään usein erilaisille uudis- ja saneeraushankkeille. IFC-mallin katseluun on ladattavissa ilmaisohjelma, jolla rakennuksen tarkkaa mallia voidaan tutkia juuri siitä kohdasta kuin halutaan. IFC-malli auttaa niin tilaajaa, käyttäjiä kuin urakoitsijoitakin kiinteistön talotekniikan hahmottamisessa. Se jää valmistumisen jälkeen myös kiinteistön ylläpidolle havainnollistamaan nopeammin rakenteissa olevia järjestelmiä.

Energiasimuloinnit

Energiasimuloinnissa voimme tarkastella esimerkiksi erilaisten järjestelmäratkaisujen tai rakennevaihtoehtojen vaikutusta kiinteistön energiankulutukseen. Tämän perusteella voidaan optimoida rakennuksen rakenne- ja LVI-ratkaisut.

LVI-Saston energiasimulointi sisältää:

 • huonelämpötilat; kylmyys, kuumuus
 • operatiivinen lämpötila
 • jäähdytystehon tarve
 • lämmitysenergian tarve
 • Ilmaisenergiat
 • tilan lämpötase
 • auringon vaikutus
 • lämpötilan kerrostuminen
 • energiankulus
 • erilaisten rakenne- ja lämmitysratkaisujen vertailut
 • järjestelmien optimointi

Olosuhdesimuloinnit

Olosuhdesimuloinnissa kohde mallinnetaan tarkasti juuri sellaisilla rakenneratkaisuilla ja teknisillä ratkaisuilla kuin siellä on tai sinne on suunnitteilla. Näin saadaan tietoa tilojen tulevista olosuhteista, jolloin esimerkiksi ratkaisuvaihtoehtoja jalostamalla on mahdollista vaikuttaa loppukäyttäjien viihtyvyyteen. Olosuhdesimuloinnit ovat tärkeässä roolissa myös silloin, kun kohteessa pyritään matalaenergisiin ja passiivisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin.

Myös olemassaolevia kiinteistöjä voidaan mallintaa ja tutkia, saavutetaanko niihin suunnitelluilla muutoksilla toivotun kaltaisia tuloksia.

LVI-Saston täydellinen olosuhde- ja energiasimulointi sisältää:

 • huonelämpötilat; kylmyys, kuumuus
 • operatiivinen lämpötila
 • ilman laatu
 • hiilidioksidipitoisuus
 • sisäilman kosteus
 • fangerin viihtyvyysindeksi
 • jäähdytystehon tarve
 • lämmitysenergian tarve
 • tilan lämpötase
 • auringon vaikutus
 • lämpötilan kerrostuminen
 • ilmanvaihdon tarve
 • energiankulus
 • erilaisten rakenne-, ilmanvaihto- ja lämmitysratkaisujen vertailut
 • järjestelmien optimointi

Suunnittelemiimme hankkeisiin saa kauttamme myös virtaussimuloinnin (CFD).

Energiatodistukset

LVI-Sastolla on ylemmän energiatodistuksen antajan pätevyydet suorittaa kiinteistöjen energiaselvitykset kaikkiin kiinteistöihin, myös jäähdytettyihin. Paitsi lainmukainen selvitys kiinteistölle, energiatodistus on myös ohjaustyökalu kiinteistön energiankulutuksen hallintaan. Lisäksi energiaselvityksessä saadaan selville kesäajan jäähdytystarve kriittisimmissä huoneissa.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa energiaselvitys tehdään, sitä paremmin voimme kehittää suunnitteluratkaisuja haluttuun suuntaan. Laskennat perustuvat standardoituun laskentatapaan RakMkD5:n mukaan. Olemassa olevien kiinteistöjen energiatodistuksiin kirjataan lisäksi kulutustietoihin perustuvat tiedot sekä mahdolliset kehityskohteet energiansäästön kannalta.

Kustannusten hallinnan suunnittelupalvelut

Ennen hankintapäätöksiä on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan hanketta sekä laaja-alaisesti että yksittäisten hankintojen kannalta. LVI-Saston ammattilaisten tekemät investointien kustannusvertailut, elinkaaritarkastelut, laitevertailut, järjestelmävertailut ja joissakin tapauksissa olosuhde- ja energiasimuloinnit voivat auttaa löytämään oikeat ratkaisut hankkeen päätöksenteolle ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheissa.

Investointikustannuslaskennassa saadaan LVIA:n osalta tietoa budjetointia ja rahoitusta varten tai tarkistetaan budjetin pitäminen. Se auttaa selventämään tavoitteita ja järjestelmien laajuuksia myös kustannusvertailujen kautta. Rakennusosa-arvion LVIA-tekniikan osuus kertoo arvion tulevan urakan hinnasta yleissuunnitelmavaiheen tilanteesta.

Elinkaarikustannuslaskelmien avulla voidaan puntaroida, mitkä ovat järkevimpiä investointeja pitkällä tähtäimellä. Samalla saadaan tärkeää tietoa kiinteistön tulevien käyttökustannusten budjetointia varten.

Linjasaneerausten suunnittelu

LVI-Saston tekemä linjasaneeraussuunnitelma luo järkevät puitteet koko hankkeelle. Kierrämme kaikki saneerauskohteen asunnot sekä yleiset ja liiketilat ja tutkimme, mitä asioita juuri kyseisessä kiinteistössä on erityisesti otettava huomioon. Tavoitteemme on aina muodostaa puolueeton näkemys taloyhtiön parhaaksi — lopputuloksena toteutuskelpoinen, turvallinen ja määräykset täyttävä saneeraussuunnitelma.

Linjasaneeraussuunnittelumme voi koskea:

 • Vesijohtojen uusimista
 • Viemäreiden uusimista
 • Lämpöjohtoverkostoa (Huom. Tasapainotukselle oma palvelukuvaus)
 • Pihalla tehtäviä LV-muutoksia
 • Ilmanvaihtoa
 • Kiinteistöautomatiikkaa

 

 

 

Kokonaissuunnittelu

Linjasaneerauksen kokonaissuunnittelussa kauttamme on myös muu suunnitteluryhmä, eli arkkitehti, rakenne- ja sähkösuunnittelija. Tällöin koko linjasaneerauksessa tarvittava ryhmä on yhdeltä toimijalta, mikä voi olla helpompi vaihtoehto taloyhtiölle.

RAKENTAMISVAIHE

Projektiyhteistyö

LVI-Sasto on tottunut toteuttamaan laajoja ja vaativia projekteja yhteistyössä monien erilaisten toimijoiden kanssa ja varmistamaan omalta osaltaan hankkeen sujuvan etenemisen sekä tavoitteen mukaisen kokonaisuuden valmistumisen.

Työmaan aikaiset suunnittelijan tehtävät

Työmaan aikaisia suunnittelijan tehtäviä on varmistaa määräykset täyttävä, sopimuksenmukainen toteutus sekä tilaajan tavoitteet täyttävä lopputulos. Osallistumme työmaakokouksiin ja työmaakatselmuksiin. Laadimme suunnitteluraportin ennen kokousta, lataamme projektipankkiin suunnitelmat työmaata varten ja huolehdimme osaltamme tiedotuksesta ja suunnitelmajakelusta hankkeen osapuolille.

LVI-laitteiden vastaavuuden arviointi

Mikäli suunnitelmien sisältämiä LVI-laitteita halutaan rakentamisvaiheessa vaihtaa toisiin, LVI-Sasto tarkastaa vaihtoehtoisten laitteiden soveltuvuuden kohteeseen. On tärkeää selvittää, sopiiko laite pitkällä tähtäimellä energiataloudellisesti ja ylläpidollisesti kiinteistön LVI-järjestelmään ja mikä vaikutus laitteen vaihdolla on kiinteistön tilaajan asettamiin tavoitteisiin.

KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE

Käyttöönotto

Käyttöönotto on kiinteistön järjestelmien kannalta tärkeä vaihe, jossa järjestelmät viritetään toimintaan ja toimimaan yhdessä kokonaisuutena. LVI-Sasto toteaa ja varmistaa LVI-järjestelmien asianmukaisen toteutuksen.

Käyttöönottovaiheessa LVI-Saston tehtäviä ovat mm.

 • Viritys- ja säätöpöytäkirjojen tarkistus ja kommentointi
 • Toimintakokeiden koordinointi ja raportointi
 • Vastaanottotarkastus LVI-järjestelmille sekä virhe- ja puuteluettelon kirjaaminen
 • Käyttö- ja huoltosuunnitelmat kiinteistön ylläpidolle, loppukuvien laadinta urakoitsijan tarkepiirustuksiin perustuen, luovutusaineiston laadinta tilaajan ohjeistuksen mukaan sekä energiatodistuksen tallennus energiatodistusrekisteriin lopullisilla tiedoilla.
KIINTEISTÖN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

Tilamuutosten ja käyttötapamuutosten aiheuttamat suunnittelutarpeet

Tilamuutosten yhteydessä on hyvä tarkastella nykytilannetta ja tulevaa muutossuunnitelmaa koko kiinteistön LVIA-järjestelmä huomioiden. LVI-Saston avulla kokonaisuus pysyy hallinnassa myös kiinteistön muuttuessa.

Lämpöjohtoverkoston tasapainotussuunnittelu

Laadimme aina kohteeseen yksityiskohtaiset laskelmat sekä lämmöntarpeen että lämmönluovuttimien kapasiteetin osalta. Erityisen tärkeää on huomioida myös ilmanvaihto, koska sillä on merkittävä osuus hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Lämpöjohtoverkoston tasapainotuksen teemme Motivan mukaisesti.

Kaukolämpökeskuksen uusimisen suunnittelu

Asianmukaisesti suunniteltu lämpökeskuksen uusimistyö on nopea toteuttaa, ja käyttökatko jää lyhyeksi. Huolellisen suunnittelun ansiosta vältytään myös ikäviltä yllätyksiltä. Tehoa ja lämpöä riittää, kun kaukolämpökeskus oheislaitteineen on oikein mitoitettu, kaukolämmön alueelliset painetasot huomioiden.

Selvitystyöt LVI-tekniikkaan ja rakennusautomaatioon

Suunnittelijoidemme ammattitaito hahmottaa kokonaisuuksia on huomattava etu laajoissa selvityksissä, joita teemme kiinteistöjen LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaan. Tyypillinen selvityskohde on rakennus, jossa on muutettu tilojen käyttötarkoitusta tai huonejakoa. Muutoksen seurauksena esimerkiksi ilmansäätö tai ilmanvaihto ei toimi tai järjestelmä lämmittää ja jäähdyttää yhtä aikaa.

Selvityksessä tutustumme perusteellisesti kohteen piirustuksiin ja vallitsevaan tilanteeseen. Käymme läpi laitteiden toiminnat ja ja suoritamme tarvittavia mittauksia kohteessa kokonaisuuden toiminnan selvittämiseksi. Kokonaiskuvan ansiosta päästään kiinni ongelman juureen — sen sijaan, että vain paikkailtaisiin puutteita sieltä täältä. LVIA-tarkastuksista laadimme aina raportin, josta ilmenee mitä havaintoja selvitystyö toi esille, mitä niille tehtiin ja mahdollisesti mitä korjauksia tekniikka vaatii. Raportti sisältää myös kustannusarviot suositelluille toimenpiteille.

LVI-järjestelmien toimintatarkastus ja toimintakokeet

Toimintakokeet ja LVI-järjestelmien toimintatarkastus on paikallaan, kun halutaan varmistaa prosessien toimivuus suunnitellulla tavalla ja optimoida energiankulutus. Toimintakoe on syytä pitää etenkin silloin, kun järjestelmään on tehty vuosien mittaan muutoksia eikä kokonaisuus ole välttämättä enää hallinnassa. Ammattitaitoisen LVI-suunnittelijan koordinoimana toimintakokeet ja toimintatarkastus antavat kattavan näkemyksen kiinteistön talotekniikasta sekä kokonaisuutena että tiloittain tarkasteltuna.

Toimivuuden arviointi ja seuranta

Taloteknisten järjestelmien peruslähtökohta on suunnitellun periaatteen toteutuminen ja automaatiojärjestelmien oikeiden asetusarvojen löytäminen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa järjestelmän arviointi ja seuranta auttavat optimoimaan LVI-järjestelmää toimimaan mahdollisimman laadukkaasti ihmisten kokemaa sisäilmastoa, tiloja ja energiatehokkuutta palvellen.

Energiataloudelliset selvitykset

Energiataloudellisissa selvityksissä kartoitamme, miten LVI-järjestelmä toimii ja mitä parannettavaa siinä olisi energiansäästön kannalta. Laajemmat tarkastelut tehdään aina tapauskohtaisesti elinkaaritarkasteluna.

Kuntoarviot LVIA-järjestelmien osalta

Kuntoarvio on osa vastuullista ja suunnitelmallista kiinteistön ylläpitoa. LVI-Saston tekemä perusteellinen kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistöstä, sen järjestelmistä, jäljellä olevasta käyttöiästä ja remonttien tarpeesta.

Kiinteistön omistajat saavat arvokasta tietoa tulevien remonttien ajoitukseen ja budjettien laatimiseen sekä arviota remontin vaikutuksesta kiinteistössä työskenteleviin tai asuviin ihmisiin.

Tarkastelemme kohdetta aina suunnittelunäkökohdista lähtien ja kokonaisuutena. Tutustumme kohteeseen ja sen piirustuksiin huolellisesti saadaksemme mahdollisimman kattavan kuvan kohteesta. Sen lisäksi, että toteamme laitteiden jäljellä olevan käyttöiän, tarkastelemme myös, toimiiko kokonaisuus tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kokonaisuuden kautta tarkastelun on todettu toimivan kohteen ja tilaajan parhaaksi. Sen pohjalta on mahdollista laatia perusteellinen kuntoarvio ja luettelo tarvittavista korjauksista. Mitä paremmin järjestelmää on tarkasteltu kokonaisuutena, sitä luotettavamman kokonaiskuvan kuntoarvio antaa.

PTS:t LVIA-järjestelmien osalta

Pitkän tähtäimen suunnitelmassa kartoitetaan kohteen LVIA-järjestelmä ja arvotetaan sille olemassa oleva käyttöikä järjestelmäkokonaisuuksittain. Kuntokartoituksen lisäksi PTS:ssä on aina mukana tulevaisuuden suunnittelu eli mietimme myös eri osa-alueiden järkevät toimenpide-aikataulut kustannusarvioineen. Suunnitelman pohjaksi tutustumme aina kohteeseen ja sen piirustuksiin huolella sekä määrittelemme tarvittavat lisäselvitykset, kuten kuntotutkimukset tai vesianalyysit. Tarvittaessa kauttamme onnistuu myös sähkö- ja rakennustekninen PTS, jolloin saadaan kiinteistön koko teknisen järjestelmän tulevaisuuden toimintasuunnitelma.

Yhteistyön alkuun pääset soittamalla p. 020 761 4990