<As Oy Oulun Liiketalo - Linjasaneeraus kolmeen eri aikakaudella rakennettuun kiinteistöön

Rakennuttaja: As Oy Oulun Liiketalo
Huoneistoala 3061 m²
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy
LVIA-suunnittelu: LVI-Sasto Oy

Arvokiinteistökohteeseen tehtiin aluksi kattava hankesuunnitelma, jonka pohjalta laadittiin linjasaneerauksen toteutussuunnitelmat.

Kiinteistö koostuu kolmella eri aikakaudella rakennetusta kiinteistöstä, joista vanhin on valmistunut 1929. Kyljessä olevat rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1953 ja 1962.
Katutasossa on liiketiloja, yläkerrokset ovat asuinkerroksia.

LVI-suunnittelun kannalta kyseessä oli 3 eri kohdetta, jotka liittyivät toisiinsa. Jokaisessa kohteessa oli omat ratkaisumallit

Vanhin osa on suojeltu, joten lvi-suunnittelussa piti erityisesti huomioida arvorakennuksen ominaispiirteet ja luoda ratkaisumallit, jotka kunnioittavat sen ainutlaatuista arkkitehtuuria.

Linjasaneerauksessa uudistettiin vesi- viemäri ja lämpöjohdot. Kohteen ilmanvaihtojärjestelmät kartoitettiin ja saatettiin toimintakuntoon. Kohteessa on painovoimainen ja osin koneellinen ilmanvaihto.

Suunnittelun aikana tehtiin perusteellisia selvityksiä kohteessa suunnittelun perustaksi, jotta kohteen erityispiirteet tulisi huomioitua toteutuksen kannalta.