<Ev.-lut. seurakunnan Oulun keskustan uusi seurakuntatalo

Osoite: Isokatu 17, 90100 Oulu
Rakennuttaja: Oulun ev.-lut. seurakunta
Rakennustoimenpide: uudisrakennus
Valmistumisvuosi: 2013
Laajuus: noin 6000 m²
Arkkitehti: Lukkaroinen Oy
Sisustus: Ervasti Oy
LVIA-suunnittelu: LVI-Sasto Oy

Oulun seurakunnan toiminnot haluttiin yhdistää ja tätä varten lähdettiin aluksi purkamaan ydinkeskustassa sijaitseva vanha seurakuntatalo uuden huomattavasti isomman tieltä. Uusi rakennus asettui kahden arvorakennuksen väliin ja koska tilantarve oli niin suuri, tarvittiin myös kaavamuutoksen kautta hakea lisää rakennusoikeutta. Myös entiset maanpäälliset parkkipaikat päädyttiin louhimaan kiinteistön alle. Alin kerros tuli pohjaveden alapuolelle.

rakennuksessa on erilaisia tiloja, seurakuntalaisten päivittäiset palvelutoiminnot sijoittuvat maanpäälliseen kerokseen, seurakuntasalit ja neuvottelutilat toiseen kerrokseen, työhuoneet kolmanteen ja neljänteen kerrokseen, varastot ja paikoitus kellarikerrokseen. Nuorten iltakahvila sai tilat suoraan kadun varresta omalla sisäänkäynnillä.

Energiatehokkuutta ja muunneltavuutta tekniikassa

Kohteeseen oli tavoitteena löytää mahdollisimman hyvät ja energiataloudelliset sisäilmastoratkaisut mahdollisimman ekologisilla ratkaisuilla. Kohteeseen tehtiin erittäin kattavat olosuhde- ja energiasimuloinnit erilaisilla ratkaisumalleilla, joiden perusteella sitten lopulliset rakenteet ja järjestelmävalinnat tehtiin. Kiinteistöön saavutettiin S2 luokan sisäilmaston taso tuloilman jäähdytyksellä, aurinkosuojauksien ja matalatehoisten valaisimien avulla. Energiankulutusta saadaan hallittua tarpeenmukaisen ilmanvaihdon avulla. LVI-tekniikan suunnitteluun toi lisähaastetta myös tilojen muunneltavuustarve, tiukka teknisten tilojen kokomitoitus kaavallisten vaikeuksien vuoksi sekä rakennuksen suunniteltu sadan vuoden käyttöikä.

Lähtökohdaksi laadittiin hankesuunnitelmavaiheen suunnitelmat sekä energia- ja olosuhdesimuloinnit, jonka jälkeen hanke jatkui LVIA-suunnittelulla. Kohde suunniteltiin ifc-mallinnuksena yhteen sovittaen muiden suunnittelijoiden kanssa. Kohde on mallinnettu Ida Ice ohjelmaan, jolla tutkittiin rakennuksen olosuhteita ja energiakustannuksia. Rakennukseen sijoitettiin kirkkoherranvirasto, työhuoneita, seurakuntasalit, monitoimisali sekä Oulun seurakuntien yhteinen palvelupiste. Suunnittelussa on erityisesti huomioitu akustiikka sekä hyvä sisäilmasto.

Suunnittelu lähtökohtana olivat ”Tervetalo kriteerit” ja kohde on suunniteltu puhtausluokkaan P1.

Kohdetta suunniteltiin arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä, jolloin aikaansaatiin esteettisesti laadukas lopputulos.

 

 

Projektiuutiset lehdessä juttu s. 136

 

Palvelut

Kiinteistön elinkaaren kaikkiin vaiheisiin taloteknisten järjestelmien suunnittelu, konsultointi ja valvonta

LVIAJS-suunnittelu LUE LISÄÄ >

Taloteknisiin järjestelmiin liittyvä konsultointi ja valvonta LUE LISÄÄ >

LVI-Sasto tekee myös sinun projektissasi huolellista työtä — varmalla ammattitaidolla ja monipuolisella kokemuksella.

Yhteistyön alkuun pääset soittamalla  p. 0207 614 990

 

Yhteystiedot

Mikä kysymys onkaan kiinteistön taloteknisiin järjestelmiin liittyen, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

OTA YHTEYTTÄ >