<Ounasrinteen monitoimitalo

Osoite: Matkajängäntie 5, Rovaniemi
Rakennuttaja: Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
Rakennustoimenpide: Uudisrakennus
Valmistumisvuosi: 12/2016
Laajuus: kerrosala 10 497m2, kokonaisala  10 750m2
Arkkitehti: Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Ky
LVIA-suunnittelu: LVI-Sasto Oy

Ounasrinteen koulu on noin 500 oppilaan nykyaikainen koulu. Suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu huomioon peruskoulun uuden opetussuunnitelman tuomat vaatimukset. Monitoimitaloon sijoittuu koulun lisäksi kirjasto, neuvola sekä kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettu liikuntahalli. Ulkoalueisiin on myös panostettu, piha-alueella on käytössä erilaisia liikuntavälineitä ja kenttiä, jotka palvelevat kouluajan ulkopuolella myös lähialueen asukkaita.

Monitoimitalo rakennettiin entisen koulun tilalle Ounasvaaran rinnetontille mäntymetsään, minne rakennus sulautuu mainiosti. Ounasvaaran sulamisvedet, harjun kupeessa ykkösluokan pohjavesialueella mietityttivät rakennesuunnittelijan lisäksi myös LVI-suunnittelijaa. Vesien poisjohtamiseen onkin kiinnitetty huomiota erityisen paljon.

Sisätiloissa tekniikka integroituu tilaan. Tekniikka haluttiin näkyville, jotta minimoitaisiin pölyä keräävät ja vaikeasti puhdistettavat alakatot.
Uuden opetussuunnitelman mukaisesti haluttiin paljon tilojen muuntojoustavuutta ja näkyvissä oleva tekniikka mahdollistaa helpon muunneltavuuden, se myös tukee ilmiölähtöistä oppimista.

Koulun erikoisuutena on hajautettu ilmanvaihto, johon päädyttiin suunnittelun alkuvaiheissa monestakin syystä. Järjestelmällä saavutettiin tilakohtainen ilmamäärän tarpeenmukainen säätö sekä parempi rakennuksen painesuhteiden hallinta. Myös luokkatilojen sisäilmaston olosuhteiden hallinta on nopeaa ja jopa reaaliaikaista. Koneissa on automaattinen tarpeenmukainen tehonsäätö sisäilman hiilidioksipitoisuuden ja lämpötilan perusteella. Rakennuksen ahdas kerroskorkeus oli myös yksi osatekijä, mikä vaikutti hajautetun ilmanvaihdon ratkaisuun.

Koulussa on patterilämmitys, mikä osaltaan takaa muuntojoustavuutta. Liikuntasalin osalla on kattosäteilylämmitys, mikä on hyväksi todettu ratkaisu aiemmissa kohteissa. Kaukolämpöön tuli alamittaus liikuntasalille, joka mahdollistaa laskutuserittelyn kulupaikkoihin suoraan jakautuen.

Tilat ovat viihtyisiä ja niiden varustus- ja kalustusratkaisut tukevat uudenlaista oppimista. Värimaailma ja tunnelma on hillitty ja rauhallinen, väriläiskinä toimivat enimmäkseen kalusteet. Tämä oli opettajien toive ja sisätiloista huokuukin hillitty tyylikkyys.

Koulu suunniteltiin täysin 3D:nä ja IFC-mallinnuksena yhteen sovittaen muiden suunnittelualojen kanssa.

Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 19,5 miljoonaa euroa.

Projektiarkkitehdin sanoin jokainen osapuoli joutui tunnustamaan hankkeen nopean aikataulun, mutta siitä huolimatta kaikki sujui yhteisymmärryksessä.

 

Palvelut

Kiinteistön elinkaaren kaikkiin vaiheisiin taloteknisten järjestelmien suunnittelu, konsultointi ja valvonta

LVIAJS-suunnittelu LUE LISÄÄ >

Taloteknisiin järjestelmiin liittyvä konsultointi ja valvonta LUE LISÄÄ >

LVI-Sasto tekee myös sinun projektissasi huolellista työtä — varmalla ammattitaidolla ja monipuolisella kokemuksella.

Yhteistyön alkuun pääset soittamalla  p. 0207 614 990

 

Yhteystiedot

Mikä kysymys onkaan kiinteistön taloteknisiin järjestelmiin liittyen, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

OTA YHTEYTTÄ >