<Koulukeskus Kauhajoella

Osoite: Prännärintie 4, Kauhajoki
Rakennuttaja: Kauhajoen kaupunki
Rakennustoimenpide: N- ja B-osan uudisrakennukset, K, L, M, A, C ja D-osien saneeraus
Valmistumisvuosi: N-osan uudisrakennus 2010, C ja D-osien saneeraus 2011, B-osan uudisrakennus 2012, Liikuntahallin peruskorjaus 2017-2018
Kerrosala: N-osa 7859 m², K, L, M, A C-ja D-osat noin 7200 m², B-osan uudiskoulu 3574 m²
Arkkitehti: H&M-Arkkitehdit Oy
LVIA-suunnittelu: LVI-Sasto Oy

Koulukeskuksessa opiskelee noin 900 peruskoulun oppilasta.
Koulukeskuksen suunnittelutyö aloitettiin alkuvuodesta 2008. Kokonaisuuteen kuuluu N-osan uudisrakennus, joka valmistui 2010. C- ja D-osien saneeraus valmistui 2011 ja B-osan uudisrakennus valmistui 2012. Vanhalle liikuntahallille laaditaan peruskorjaussuunnitelmat 2017.

Uudiskoulun lämmitystapa on lattialämpö. Luokkatilojen ilmanvaihto on toteutettu osittain kerrostavana, osittain sekoittavana järjestelmänä. Energiatehokkuutta on haettu  koulurakennusten tiiveydellä, valoautomatiikalla, ilmastoinnilla ja lämmön talteenotolla. Rakennusurakkaan määrättiin poikkeuksellisesti tiiveystavoitteet ja -mittaukset ja näin päästiin hyviin tuloksiin. Koulun ilmanvaihtojärjestelmä on varustettu sekä lämmön talteenotolla että tarpeenmukaisella ilmamäärän säädöllä.

N-osan 1049,5 neliöinen monitoimisali palvelee huippu-urheilua sekä toimii tarvittaessa konserttisalina. Katsomotiloja on peräti 1600 hengelle. Monikäyttöisyyttä lisää siirrettävän katsomon taakse sijoitettu uuden ja vanhan salin yhdistävä 60 metrin juoksurata. Suuri sali mahdollistaa kansainvälisen tason otteluita. Salin sisäkorkeus on 9m. Katsomotilan alapuolella on väestönsuoja, joka toimii henkilökunnan sosiaalitiloina. Liikuntasalin lämmitys tapahtuu kattosäteilylämmityksenä. Ilmanvaihto toteutetaan syrjäyttävänä.

Suunnittelu toteutettiin H&M –Arkkitehtien kehittämällä osallistuvaa suunnitteluprosessia käyttäen. Suunnittelussa olivat alusta saakka mukana eri suunnittelijat, rakentajat, päättäjät ja käyttäjät. Toiveita on päässyt esittämään jopa kouluun tulevat oppilaat facebookin välityksellä.

Tilojen sisäiseen opastukseen on kiinnitetty paljon huomiota. Käytävätiloissa on käytetty kumipäällysteitä, joihin laserleikkauksen avulla saatiin leikattua opasteita, jotka palvelevat erityisesti erityisryhmiä. Luokkien nimet ovien pielissä ovat lisäksi pistekirjoituksella. Rakennuksen toiminnallinen orientaatio perustuu väreille. Värit eivät ole pelkkä sisustus ja viihtyisyystekijä, vaan yhdessä erilaisten ikonioppimista tukevien symbolien kanssa opastavat ja auttavat koululaista hahmottamaan tilaa kertovat arkkitehdit Anneli Hellsten ja Seppo Markku.