<Terveysasema Kaakkurissa

LVIA-suunnittelu
Sairaalakaasujen suunnittelu

Osoite: Pesätie 11, Oulu
Rakennuttaja
: Oulun kaupunki / Tekninen keskus / Tilapalvelut
Rakennustoimenpide: Uudisrakennus
Valmistumisvuosi: 2007
Kerrosala: 2058 m²
Tilavuus: 8260 m³
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto UKI Arkkitehdit Oy
LVIA-suunnittelu: LVI-Sasto Ky

Kaakkurin raitilla sijaitseva teknologia terveysasema on asemakaavaa noudattaen kaksikerroksinen ja sen julkisivussa on käytetty Kaakkurista tuttua punatiiltä. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat lääkärin vastaanottopalvelut, terveysneuvonta sekä laboratoriopalvelut. Suun terveydenhuollon palvelut sijoittuvat toiseen kerokseen. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on Oululaisen taidemaalarin Sinikka Tuomisen monumentaalinen Kaakkuri -reliefimaalaus.

Terveysaseman ilmanvaihtoa hoitaa yksi keskuskone nestekiertoisella lämmöntalteenotolla. Rakennuksen tavoite sisäilmasto luokitus on S2, johon pyritään ilman jäähdytyslaitteita rakenteellisilla ja LVI-tekniikan ratkaisuilla. Lämmitysjärjestelmässä on julkisivukohtainen lämmönsäätö. Kohteeseen suunniteltiin myös sairaalakaasujärjestelmät; lääkkeellinen hengitysilma, instrumentti ilma, lääkkeellinen happi, ilokaasu ja hammashuoltotiloihin kuivaimujärjestelmä.

Kaakkurin terveysasema on yksi neljästä teknologia terveysasemien pilottihankkeista Suomessa, joissa hyödynnetään uutta viestintäteknologiaa ihmisten terveydenhuollossa. Ajatuksena on olla niin pilottialusta kuin testaus- ja koulutusympäristö uusille terveysteknologian innovaatioille, laitteille ja ohjelmistoille.