<Terveyskeskus Limingassa

Osoite: Tupoksentie 4, 91900 Liminka
Rakennuttaja: Limingan kunta
Rakennustoimenpide: uudisrakennus
Valmistumisvuosi: 2014
Laajuus: bruttoala 4668 m²
Arkkitehti: SipArk Oy
LVIA-suunnittelu: LVI-Sasto Oy

Terveyskeskus rakennettiin Limingan keskustaan entisen terveyskeskuksen kanssa samalle tontille. Entinen terveyskeskus piti pystyä toimimaan häiriöttä noin vuoden uuden terveyskeskuksen työmaan vierellä, 1,5 metrin etäisyydellä.
Uuden terveyskeskuksen valmistuttua entinen purettiin ja tilalle tuli parkkipaikka.

Uuteen terveyskeskukseen sijoittuvat perusterveydenhuollon vastaanottotilat ja suun terveydenhuollon tilat, laboratoriopalvelut, röntgen, 28 paikkainen sprinklattu vuodeosasto sekä mielenterveystoimisto, sosiaalipalvelut ja neuvolapalvelut.

Tilojen suunnittelussa on painotettu tilojen tarkoituksenmukaisuutta ja kestävyyttä niin talouden, teknisten järjestelmien kuin materiaalivalintojenkin osalta, unohtamatta arkkitehtuuria.

Rakentamisen kokonaiskustannukset olivat 11,5 milj. euroa (alv 0%).